Legionella besmettingen voorkomen

Legionella besmettingen voorkomen
100%
min
100%

In Nederland zijn vergaande maatregelen genomen, gericht op beheersing van het coronavirus

Ziekenhuizen en zorginstellingen

Voor ziekenhuizen en zorginstellingen geldt dat alle mensinzet gericht is op beheersing van het coronavirus. Monsternemers krijgen geen toegang en het uitvoeren van legionellapreventie (spoelen en metingen van temperatuur van drinkwater) is momenteel niet de eerste prioriteit van deze instellingen. Is een instelling niet toegankelijk voor mensen van buiten, stel de reguliere bemonstering voor legionella of voor de meetprogramma’s dan uit tot later dit jaar of zoek naar alternatieven. Kijk naar mogelijkheden om het spoelen van weinig gebruikte tappunten toch uit te kunnen voeren. Ga in het uiterste geval over van een frequentie van wekelijks spoelen naar 2-wekelijks spoelen. Nadere informatie ILT

Voor het wekelijks spoelen kunt u de Aquador Spoeltimer inzetten, automatisch,op batterij of op 220V. Voor nadere informatie of neem contact hier.