Legionella bestrijding | Hoe pak je het aan?

legionella bestrijding

Wat is Legionella?

Dit is een bacterie die leeft in vochtige omgevingen, zoals in leidingwater. Legionella kan een ernstige longontsteking veroorzaken, dit noemen we de veteranenziekte. Dit komt gelukkig maar bij een klein deel van de legionellabesmettingen voor. Desondanks is het belangrijk dat wanneer een legionellabesmetting wordt geconstateerd, er legionella bestrijding plaatsvindt in de vorm van chemische of thermische desinfectie.

Een legionellabesmetting vindt plaats via de longen. De infectie wordt veroorzaakt door het inademen van de bacterie in hele kleine druppeltjes water die in de lucht hangen. De ziekte is niet besmettelijk.

Wat te doen als u vermoedt dat de legionella bacterie aanwezig is in uw waterleidingsysteem? Lees dan verder of neem direct contact met ons op.

Contact

Keerklepcontrole

Ieder jaar horen keerkleppen (of terugstroombeveiligers) gecontroleerd te worden. Deze controle wordt volgens de voorgeschreven meetmethode uitgevoerd. Dit is de overdruk, onderdruk of traditionele methode. Nadien wordt er een rapport opgesteld en een certificaat ter bevestiging van wanneer en met welke methode er is gekeurd. Keerkleppen die niet meer goed werken, worden hierbij ook vervangen.

onderzoek

Onderzoek

Om te bepalen of er een legionellabesmetting aanwezig is in het leidingsysteem, zal het noodzakelijk zijn om microbiologische monstername uit te voeren. Van deze uitslag ontvangt u een rapport van het laboratorium. Blijkt hieruit dat er een normoverschrijding is, dan geven we u advies over welke maatregelen getroffen kunnen worden.

Is de Legionella bacterie aangetroffen, dan kunt u tijdelijk gebruikmaken van Legionella veilige douchekoppen. Deze bevatten een speciaal filter, die bacteriën en Legionella uit het water verwijderen.

Tappunt reiniging

Het is ook mogelijk om alleen op tappunt niveau te reinigen. Het is soms een hele onderneming om een waterleidingsysteem te desinfecteren en te reinigen. Hier wordt vaak veel overlast door ondervonden. Aquador heeft hiervoor een nieuw product op de markt gebracht, namelijk de AquaPoint® multifunctionele mobiele reinigingsunit. Hierbij kan er per tappunt doelgericht gereinigd te worden en kan de behandeling sneller plaatsvinden.

Lees verder