Monstername legionella, in samenwerking met Vitens

monstername legionella

Legionella onderzoek

Wanneer het vermoeden bestaat dat er een Legionella bacterie aanwezig is in een waterleidingsysteem, dan is het belangrijk dat er een monstername Legionella afgenomen wordt. Wij verzorgen deze monsters in samenwerking met Vitens Leeuwarden, een RvA geaccrediteerd laboratorium. De monsters die wij kunnen laten afnemen zijn diverse microbiologische monsters, waaronder Legionella in drinkwater- en koelwatersystemen.

Zodra de monstername onderzocht is, ontvangt u van het laboratorium een rapportage van de uitslag. Als hier een normoverschrijding in te zien is, dan voorzien we u van advies over welke maatregelen u het beste kunt treffen.

Diverse methoden

Zodra er in de rapportage een normoverschrijding is vastgesteld, kunnen wij u adviseren over de desinfectiemethode die het beste past bij uw situatie. Wij kunnen hiervoor diverse middelen inzetten. Er kan zowel thermisch als chemisch gedesinfecteerd worden en daarbij kan gebruikgemaakt worden van het Air Comprex®System. Dit systeem zorgt door middel van water en lucht dat vervuilingen effectief verwijderd worden.

Reinigen op tappuntniveau

Het is nu ook mogelijk om per tappuntniveau te reinigen en desinfecteren. Op deze manier hoeft niet een geheel waterleidingsysteem buiten werking gesteld te worden en ondervinden bewoners of bezoekers hier minder overlast van. Denk daarbij bijvoorbeeld aan hotels, ziekenhuizen of scholen.

Monstername Legionella aanvragen?

Neem dan nu contact met ons op.