Spoelen waterleidingen

Ziekenhuizen en zorginstellingen zijn beperkt toegankelijk voor externe bezoekers en zwembaden en sauna’s zijn verplicht gesloten. Daarnaast hebben sommige hotels en bungalowparken besloten te sluiten, zonder daartoe verplicht te zijn.

Door Corona virus is spoelen van waterleidingen niet eerste prioriteit bij ziekenhuizen!

Voor ziekenhuizen en zorginstellingen geldt dat alle mensinzet gericht is op beheersing van het coronavirus. Monsternemers krijgen geen toegang, uitvoeren van legionellapreventie ( o.a. spoelen van drinkwater) is momenteel niet de eerste prioriteit.

Bemonstering van Legionella en het uitvoeren van meetprogramma's worden uitgesteld!

Stel de reguliere bemonstering voor legionella of voor de meetprogramma’s uit,kijk naar mogelijkheden om het spoelen van weinig gebruikte tappunten toch uit te kunnen voeren. Ga in het uiterste geval over van een frequentie van wekelijks spoelen naar 2-wekelijks spoelen.

Voor spoelen van weinig gebruikte tappunten kan de Aquador Spoeltimer worden ingezet. Voor informatie hier.