Vervangen van loden leidingen bij woningen voor 1960