Drinkwater in Nederland

Om iedereen in Nederland van goed en gezond drinkwater te kunnen voorzien, stroomt er jaarlijks 1,3 miljard kubieke meter water door zo'n 116.000 kilometer waterleiding. Van "bron en kraan" moet dit water worden gezuiverd, geconditioneerd, opgeslagen en getransporteerd. De installaties waarmee dit gebeurt moeten aan de hoogste eisen voldoen, want het gaat immers om ons belangrijkste voedingsmiddel water.

Drinkwater in Nederland

Drinkwaterhygiëne

Een overzicht van het specialisme van Aquador, o.a. reinigen en desinfecteren van drinkwaterreservoirs, beluchtingstorens, spoeldoppen,sproeiers etc.

Lees verder
Drinkwater in Nederland

Legionella preventie

Een overzicht van het specialisme van Aquador, o.a. reinigen en desinfecteren van leidingsystemen, keerklepcontrole, aanpassingen, monstername etc.

Lees verder
Drinkwater in Nederland

Producten

Een overzicht van de speciale producten bij waterleidingsystemen, desinfectie-en reinigingsproducten,vullichamen, douchefilters.

Lees verder

Nieuwe ontwikkelingen

De ruime ervaring van Aquador op het gebied van bestrijding van bacteriën in drinkwater leidt regelmatig tot eigen ontwikkeling van technieken en systemen. Uitgangspunt is dat dit een suprieure effectiviteit moet opleveren ten opzichte van bestaande technieken en systemen. Daarnaast moet het gemakkelijk in gebruik en onderhoud zijn. Belangrijk daarbij is dat er niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt van chemicaliën, zware metalen of andere toevoegingen. Voorbeelden zijn Air Comprex®System, reiniging van drinkwaterleidingen met water/lucht en AquaPoint® unit, multifunctionele mobiele reinigingsunit voor het op tappunt niveau reinigen van besmette tappunten. Voor inspectie van drinkwaterkelders de Onderwater Drone; door twee 2000 lumen lampen een duidelijk overzicht in beeld brengt van de oppervlakken en tevens zijn scheuren en slib goed zichtbaar.

Kopregel

Drinkwater in Nederland

De onderwater drone voor inspectie van drinkwaterkelders

De onderwater drone wordt bestuurd met een afstandsbediening (basisstation met 100 meter kabel) en via een smartphone kan live de situatie van de drinkwaterkelder beoordeeld worden. Scheuren of sediment is goed zichtbaar door twee 2000 lumen lampen met instelbare dimfunctie. Door de sterke lichtintensiteit, hoge resolutie en de vrij beweegbare camera kunnen drinkwaterkelders optimaal worde geïnspecteerd. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid vooraf te budgetteren en te plannen om herstelwerkzaamheden en/of onderhoud op termijn uit te gaan voeren.


Drinkwater in Nederland

AquaPoint® multifunctionele mobiele reinigingsunit

AquaPoint® is een mobiele reiniging- en desinfectie unit die handzaam, makkelijk verrijdbaar van object naar object en op elke locatie inzetbaar. De voordelen van de AquaPoint® unit is minder overlast doordat er lokaal gereinigd en gedesinfecteerd kan worden. Voorbeeld per kamer of unit van een pand. Er wordt doelgericht per tappunt het probleem aangepakt waardoor de overige delen van het pand in bedrijf kunnen blijven. De AquaPoint® unit heeft vele mogelijkheden o.a thermisch, proppen, water/lucht, vacuüm, chemisch of een combinatie van deze technieken. Het te behandelen deel is kort buiten gebruik, afhankelijk van de gekozen techniek, gemiddeld 1 uur. Belangrijke voorwaarde voor het toepassen van deze techniek, dat er een goede inventarisatie door de adviseur van het object is opgesteld.


Drinkwater in Nederland

Beluchtingsringen Kiwa gekeurd

De beluchtingsringen van RVT, vertegenwoordigd door Aquador voor de Benelux, zijn Kiwa gekeurd onder Convenant K105051. Beluchtingsringen worden gebruikt in striptorens voor het verwijderen van o.a. mangaan en ijzer uit het drinkwater. Volgens Europese Richtlijnen dienen producten in contact met drinkwater van een Kiwa keuring te zijn voorzien. De beluchtingsringen Raflux PPH voldoen nu aan de Kiwa norm.


Drinkwater in Nederland

Hoe werkt Air Comprex®System?

Met gegevens zoals lengte en diameter van de leiding, de flow en de vervuilingsgraad, berekent een computerprogramma de hoeveelheid gecomprimeerde lucht en de frequentie waarmee de luchtpulsen moeten worden geïnjecteerd. Luchtinjecties vinden plaats onder de normale bedrijfsdruk, waardoor er geen overdruk ontstaat.

Het reinigingseffect wordt verkregen door het expanderen van de lucht in de leiding, waardoor in het expansiemoment een reinigingssnelheid van wel 15 meter per seconde ontstaat. Losse vervuilingen zoals grind, bouten, slib, zand, kalk en organisch materiaal worden verwijderd.