Links

Voor verdere informatie en adviezen over (drink)water is een overzicht van diverse overheidsinstanties, verenigingen, stichtingen, instituten en brancheverenigingen. 

Informatie van het Ministerie Leefomgeving en Transport

Informatie KWR Watercycle Research Institute

Vereniging van Waterbedrijven in Nederland

Drinkwaterinstallaties

Belgische Federatie voor de Watersector

Gemeentelijke Gezondheidsdiensten

Kennisinstituut voor de installateur

Nederlandse technische vereniging voor installateurs 

Nederlands normalisatie instituut

Zorgplicht legionellapreventie branchespecifiek

Stichting Veteranenziekte

Branche vereniging Envaqua