Wetgeving, werkbladen en WIP richtlijn

Informatie over de Drinkwaterbesluit van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (wetgeving) ,de Waterwerkbladen van het Kiwa en WIP richtlijn (Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken) van het KNMT.

Drinkwaterbesluit

Besluit van 23 mei 2011, houdende bepalingen inzake de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterbesluit)

Waterwerkbladen

Drinkwaterinstallaties, informatie over veilige en efficiënte drinkwaterinstallaties

Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken

De richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken is gericht op preventie van zorggerelateerde infecties bij patiënten en ook op het voorkomen van (beroeps-)ziekten bij de mondzorgverlener en zijn team.