Nieuwe norm Legionellatelling in water miv 1 januari 2019

Nieuwe norm Legionellatelling in water miv 1 januari 2019

Nieuwe norm Legionellatelling in water

Met ingang van 1 januari 2019 treedt in Nederland de nieuwe norm ‘NEN-EN-ISO 11731:2017 Water - Telling van Legionella’ voor de bepaling legionellabacteriën inwerking. Deze nieuwe norm vervangt de norm ‘NEN 6265:2007’ Nederlandse laboratoria die legionellaonderzoek uitvoeren, moeten dan een accreditatie hebben waarbij zij hebben aangetoond bij de Raad voor Accreditatie dat zij de nieuwe kweekmethode(n) en vereiste handelingen kunnen uitvoeren.

Een internationale norm

Er is al lang een wens om internationaal één norm te hanteren bij de telling van legionellabacteriën in water. Het is belangrijk om onderzoeksresultaten zowel nationaal als internationaal met elkaar te kunnen vergelijken. Daarnaast ontstonden er soms verschillen in uitkomsten als er onderzocht werd door verschillende laboratoria. Door deze nieuwe norm zullen deze verschillen niet meer ontstaan.De nieuwe norm is een compromis tussen de methodes van verschillende landen. Er staan meerdere kweekmethoden in. Een laboratorium hoeft die niet allemaal te kunnen hanteren. In Nederland gaan we naar verwachting 3 methodes gebruiken.